Over de Raad

De Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid, de PRO, is een onafhankelijke raad. De PRO adviseert het Gelders bestuur over omgevingsbeleid. Gevraagd en ongevraagd adviseert de PRO Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Gelderland over ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, milieu, water, landbouw, natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie.

Taken en werkwijze PRO
De raad vergadert eens per maand, deze vergaderingen zijn openbaar. We bespreken welke visie de raad heeft over de onderwerpen die op de agenda staan. Op basis van de discussie en meningsvorming stellen we meestal een advies op.

De taak en samenstelling van de raad staan in de Verordening Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid Gelderland 2010 en de daarbij horende herziening 2012 (PDF 1,4 MB).

De PRO raadsleden bestaan uit onafhankelijke externe deskundigen, maatschappelijke groeperingen en gemeenten en waterschap.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.