Missie en visie

Waar staat de Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid Gelderland voor?

De maatschappelijke opgaven vormen het vertrekpunt voor de adviezen en hierbij kijkt de PRO naar de leefomgeving in meest brede zin. Zo kiest de raad voor een evenwichtige benadering van de voor Gelderland belangrijke transitievraagstukken, gericht op duurzame welvaart, een vitale samenleving, een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving en de gezondheid van alle Gelderlanders (people, planet, profit).

Ten behoeve van het provinciale omgevingsbeleid wil de raad een actieve bijdrage leveren aan de visie- en planvorming, beleidsontwikkeling, verordeningen en maatregelen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Door te signaleren en te agenderen gaat zij voor betekenisvolle adviezen, passend bij wat de situatie vraagt en altijd rekening houdend met de praktijk, de complexiteit en diversiteit van de omgeving en de maatschappelijke en politieke context. Eigentijds, verrassend en soms kritisch, maar altijd met het doel de kwaliteit van de leefomgeving te versterken.

 

Partnerschap en de mens centraal

In de benadering van ruimtelijke ontwikkelingen en vraagstukken staat de mens voor de PRO centraal. Hoe creëer je draagvlak en draagkracht voor omgevingsbeleid en hoe doe je dat samen met partners?

De samenleving en inrichting van ons land staan voor grote uitdagingen, die vragen om een intensieve dialoog en vernieuwend denken vanuit de provincie met de samenleving. Door vanuit verschillende disciplines zich te verdiepen in complexe, actuele vraagstukken wil de PRO in nauw contact staan met de omgeving en handelingsperspectief bieden gericht op de versterking van de gezamenlijke uitvoeringskracht.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.